Flygvingevägen i Fiskeby namngavs den 5 mars 2020.

Namngrupp ”flygtermer”.

(Flygfoto år 2021)