Fiskeby tegelbruk har tvenne kranar och en brännugn samt torklada af 200 fots längd. Årliga tillverkningen är omkring 250,000 vanlig mursten, hvarjemte äfven tillverkas rörtegel och takpannor m. m.


Anton Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland. Förra delen. A-L, Norrköping 1875-1877