Fenixrondellen på gränsen mellan Såpkullen och Berget namngavs den 5 december 2007.

Rondellen har fått sitt namn av att den ligger vid kvarteret Fenix. Kvarteret i sin tur namngavs inför byggandet av Norrköpings nya brandstation, som invigdes 1940. Namnet kan kopplas till den mytiska Fågel Fenix och inskriptionen på en stentavla vid entrén till Norrköpings rådhus: ”Norrköping ödelades af fiender 1567 och 1719, af eld 1655. Staden har ofta härjats af eld och flod. Alltid har han dock, lik en fågel Fenix, med större fägring och styrka förnyat sig ur elden och askan.”

(Norrköpings brandstation. Foto: Lennart Jansson. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)