Den 27 oktober 1988 namngavs Fähusgatan i Rambodal.

Namngrupp ”jordbruk”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.