Englundsvägen i Åby namngavs den 23 september 1952.

Vägen har döpts efter smeden Robert Englund (1872–1950) som hade sin smedja här. Vägen hette ursprungligen Englunds väg.