Den 14 november 1935 namngavs Du Rietzvägen i Lindö.

Gatan fick sitt namn till minne av ”Lindö villasamhälles skapare grosshandlaren C. Th. Du Rietz”. Carl Teodor Du Rietz (1852–1924) i Norrköping köpte 1899 Lindö säteri med de underlydande hemmanen Skår och Rosendal. Samma år  bildade han AB Lindö Säteri vars ändamål var att sälja tomter som styckades av från gården. ”Hans målsättning torde ha varit att vid Bråviken utanför Norrköping skapa ett samhälle, som kunde jämföras med Saltsjöbaden utanför Stockholm”, heter det i minnesskriften Lindö fastighetsägareförening 50 år.