Den 14 november 1935 namngavs Du Rietzvägen i Lindö.

Gatan fick sitt namn till minne av ”Lindö villasamhälles skapare grosshandlaren C. Th. Du Rietz”. Carl Teodor Du Rietz (1852–1924) i Norrköping köpte 1899 Lindö säteri med de underlydande hemmanen Skår och Rosendal. Samma år  bildade han AB Lindö Säteri vars ändamål var att sälja tomter som styckades av från gården. ”Hans målsättning torde ha varit att vid Bråviken utanför Norrköping skapa ett samhälle, som kunde jämföras med Saltsjöbaden utanför Stockholm”, heter det i minnesskriften Lindö fastighetsägareförening 50 år.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.