Den 19 maj 1960 namngavs Dragaregatan i Hageby.

Namnet hämtades från den i stadsdelen dominerande namngruppen ”byggnadsarbetare”.