Den 19 maj 1960 namngavs Dragaregatan i Hageby.

Namnet hämtades från den i stadsdelen dominerande namngruppen ”byggnadsarbetare”.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.