Domherrestigen i Svärtinge namngavs den 20 mars 1951.

Namngrupp ”fåglar”.