Många av dem som flyttade till Norrköping för att arbeta i fabrikerna i slutet av 1800-talet bosatte sig utanför stadsgränsen. Fredriksdal och Sandby var två av de förstäder som växte fram.

Peter Kristenssons senaste stadshistoriska krönika i Folkbladet handlar om de norra förstäderna.

Här finns länkar till de tidigare krönikorna.

(Idrottsplatsen Bollspelaren och förstaden Fredriksdal. Foto: Carl Werngren. Ur Norrköpings stadsmuseums samlingar)