Den 30 november 1992 namngavs Dalkarlsbron i stadsdelen Berget.

Bron leder mot Holmentornet. Här har funnits en bro sedan Kvarnholmen började utnyttjas som kvarnläge på medeltiden. Den nuvarande bron anlades 1992 och ersatte en körbana på stenfyllnad som funnits på platsen sedan slutet av 1920-talet. Bron kallades Dalkarlsbron vid mitten av 1700-talet, men har också gått under namnet Holmbron (i slutet av 1800-talet). Vid namngivningen av broar och vägar i Holmenområdet 1992 fick den tillbaka sitt äldsta namn. Den första bron sägs ha byggts av dalkarlar, men kan också ha fått sitt namn av kvarteret Dalkarlen alldeles intill. Det är känt från 1719 och kan ha namngivits efter stadsdelen Dalen.

(Foto: Ragnar Öberg/Wiki Takes Norrköping/CC-BY-SA-3.0)