Den 30 november 1992 namngavs Dalkarlsbron i stadsdelen Berget.

Bron leder mot Holmentornet. Här har funnits en bro sedan Kvarnholmen började utnyttjas som kvarnläge på medeltiden. Den nuvarande bron anlades 1992 och ersatte en körbana på stenfyllnad som funnits på platsen sedan slutet av 1920-talet. Bron kallades Dalkarlsbron vid mitten av 1700-talet, men har också gått under namnet Holmbron (i slutet av 1800-talet). Vid namngivningen av broar och vägar i Holmenområdet 1992 fick den tillbaka sitt äldsta namn. Den första bron sägs ha byggts av dalkarlar, men kan också ha fått sitt namn av kvarteret Dalkarlen alldeles intill. Det är känt från 1719 och kan ha namngivits efter stadsdelen Dalen.

(Foto: Ragnar Öberg/Wiki Takes Norrköping/CC-BY-SA-3.0)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.