Den 21 december 1999 namngavs Chamberts plats i Gamla staden.

Platsen namngavs i åminnelse av möbelsnickaren och hantverksmästaren Otto Chambert (1895–1985) som bott i det angränsande kvarteret Konstantinopel. Chamberts var en av de klassiska och framgångsrika möbelfirmorna i Sverige och låg i hörnet av Gamla Rådstugugatan och Hospitalsgatan. Otto Chambert var en idog samlare och innehade ett stort antal föremål och handlingar om hantverkets kulturhistoria, som nu finns på Norrköpings stadsmuseum.