Den 21 december 1999 namngavs Chamberts plats i Gamla staden.

Platsen namngavs i åminnelse av möbelsnickaren och hantverksmästaren Otto Chambert (1895–1985) som bott i det angränsande kvarteret Konstantinopel. Chamberts var en av de klassiska och framgångsrika möbelfirmorna i Sverige och låg i hörnet av Gamla Rådstugugatan och Hospitalsgatan. Otto Chambert var en idog samlare och innehade ett stort antal föremål och handlingar om hantverkets kulturhistoria, som nu finns på Norrköpings stadsmuseum.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.