Den 21 december 1999 namngavs Chamberts plats i Gamla staden.

Platsen namngavs i åminnelse av möbelsnickaren och hantverksmästaren Otto Chambert (1895–1985) som bott i det angränsande kvarteret Konstantinopel. Chamberts var en av de klassiska och framgångsrika möbelfirmorna i Sverige och låg i hörnet av Gamla Rådstugugatan och Hospitalsgatan. Otto Chambert var en idog samlare och innehade ett stort antal föremål och handlingar om hantverkets kulturhistoria, som nu finns på Norrköpings stadsmuseum.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.