Veteklintvägen

Veteklintvägen

Veteklintvägen i Skärblacka namngavs den 26 oktober 1972. Namnet var ett förslag från Restads Vägsamfällighet och motiverades med att ”vägens sträckning går nedanför berget Veteklint, vilket är mycket välkänt”. Veteklint var ett vårdkaseberg och förledet i namnet är...
Glanvägen

Glanvägen

Glanvägen i Skärblacka namngavs den 21 oktober 1958. Vägen går i riktning mot – men inte fram till – sjön Glan. Sjönamnet är bildat på adjektivet glad i betydelsen klar, ljus eller glänsande. Glan begränsas i norr av en förkastningsbrant men ligger i söder öppen för...

Skolstigen

Skolstigen i Skärblacka namngavs senast 1970. Gatan löpte ursprungligen mellan Gurklisten och Orrspelsvägen förbi Parkskolan. Numera gångväg förutom en liten del vid Folkets hus.
Kungsbackevägen

Kungsbackevägen

Den 21 oktober 1958 namngavs Kungsbackevägen i Skärblacka. Kungsbacken är ett naturområde söder om Motala ströms utlopp från Glan. ”Där är så vackert sommartiden. Sägen: Där ska varit kungar eller krig”, noterade ortnamnsupptecknaren Gustaf E. Ohlsson...
Bolagsvägen

Bolagsvägen

Den 25 april 1961 namngavs Bolagsvägen i Skärblacka. När Bolagsvägen fick sitt namn beskrevs den som ”övre vägen från ’Gamla bolaget’ förbi ’Nya bolaget’”. Bolaget var arbetarbostäder för anställda vid Skärblacka bruk. (Skärblacka bruk 1933. Foto: AB Flygtrafik. Ur...