Kungsbackevägen

Kungsbackevägen

Den 21 oktober 1958 namngavs Kungsbackevägen i Skärblacka. Kungsbacken är ett naturområde söder om Motala ströms utlopp från Glan. ”Där är så vackert sommartiden. Sägen: Där ska varit kungar eller krig”, noterade ortnamnsupptecknaren Gustaf E. Ohlsson...
Bergslagsvägen

Bergslagsvägen

Bergslagsvägen i Skärblacka hade officiellt detta namn senast 1945. Landsvägen mot Bergslagen, det vill säga Norra Östergötlands bergslag med Vånga, Risinge, Hällestad och Godegård.
Bolagsvägen

Bolagsvägen

Den 25 april 1961 namngavs Bolagsvägen i Skärblacka. Vägen leder till ”Bolaget”, det vill säga Skärblacka bruk. (Skärblacka bruk 1933. Foto: AB Flygtrafik. Ur Östergötlands museums samlingar)