Centralplan i Skärblacka namngavs den 21 oktober 1958.

Torget är centralt beläget framför kommunalhuset.

(Centralplan år 1977. Foto: AB Flygtrafik. Ur Östergötlands museums samlingar)