Kvarteret Dansbandet

Kvarteret Dansbandet

Kvarteret Dansbandet i Klockaretorpet namngavs den 28 mars 2017. Namngrupp ”Folkets park”. Kvartersnamnen Dansbanan, Dansbandet och Sista dansen förslogs med anledning av de danstillställningar som anordnats i Folkets park i området.