Kolarevägen

Kolarevägen

Den 21 november 1974 namngavs Kolarevägen i Norra Granstorp, Kvillinge landsbygd. Namnvalet motiverades inte, men syftar sannolikt – liksom den samtidigt namngivna Skogshuggarevägen – på gamla sysslor i skogarna kring Norra Granstorp. De tre vägnamnen i området...
Sörnvägen

Sörnvägen

Sörnvägen i Skärblacka landsbygd namngavs den 25 oktober 1984 Namnet har hämtats från den närbelägna sjön Stora Sörn. Sjönamnet finns omnämnt första gången på 1400-talet och består av det fornsvenska ordet sør som betyder smuts.
Klumpstugevägen

Klumpstugevägen

Den 22 juni 1983 namngavs Klumpstugevägen i Kopparbo, Kolmårdens landsbygd. Den äldsta stugan i området kallades sedan åtminstone första halvan av 1800-talet för Klumpstugan eller Klumpastugan. Namnet kommer från berget Klumpen nordost om Kopparbo där man under...
Krusenhofsvägen

Krusenhofsvägen

Den 9 maj 1950 namngavs Krusenhofsvägen i Åby. Vägen leder till Krusenhofs herrgård. Gården omnämns första gången 1469 och blev säteri 1623 genom den tyskfödde köpmannen Peter Kruse (adlad Crusebjörn) som sedermera även blev landshövding i Dalarna. Han kom att äga...

Öbonäsvägen

Den 24 februari 1972 namngavs Öbonäsvägen i Kårtorp. Vägen leder till Öbonäs villasamhälle. Gården Öbonäs omtalas första gången 1445 och är en utflyttning från Gamla Ö. Den äldsta kända skrivningen är Øboanæs vilket betyder ”Ö-bornas näs” och avser invånarna i...