Sikuddsvägen

Sikuddsvägen

Sikuddsvägen i Sikudden i Kvillinge landsbygd namngavs den 29 januari 1987. Namnet kommer av Sikudden vilken hela området är uppkallat efter. På Sikudden i Norrviken i innersta Bråviken låg även fastigheten Sikudden som hörde till Björnsnäs.
Kvarteret Vätet

Kvarteret Vätet

Kvarteret Vätet i Kvillinge landsbygd namngavs den 18 november 2004. Namngrupp ”gasformiga grundämnen”. Väte är det lättaste grundämnet, tillika universums vanligaste. (Stadiums centrallager i kvarteret Vätet år 2018. Foto: Peter Kristensson/Klingsbergs...
Kvarteret Kloret

Kvarteret Kloret

Kvarteret Kloret i Kvillinge landsbygd namngavs den 22 september 2009. Namngrupp ”gasformiga grundämnen”. Den gulgröna gasen klor har en stickande lukt, och är starkt giftig och bakteriedödande. Grundämnet upptäcktes 1774 av den svenske apotekaren Carl Wilhelm...