Butgatan i stadsdelen Berget finns med på 1769 års stadskartor.

Bakgrunden till namnet är inte klarlagd. Butängen norr om staden är känd sedan 1600-talet, och på Saltängen fanns 1729 kvarteret Butängen och i början av 1760-talet en Butgatan. Om det finns någon koppling till dagens Butgatan är okänt. Förleden kan vara dialektordet but (klump av jord, något uppblött) eller så hade kanske gatan något att göra med butarna – de män som körde hästfororna från Finspångs bruk till Norrköping.