Butängen var stadsägd jordbruksmark direkt norr om staden, mellan Norrtull och Slottshagen vid Johannisborg. Längs gränsen till Butängen anlades Norra Promenaden och här drogs även järnvägen fram. Den nuvarande stadsdelen sträcker sig dock betydligt längre norrut än den gamla stadsjorden.

Namnet Butängen är känt sedan 1700-talet och består av det östgötska ordet ”but” (klump av jord eller is) i betydelsen körkarl. De män som körde hästfororna från Finspångs bruk och resten av den östgötska bergslagen ned till Norrköping kallades butar. Kanske betade deras dragdjur på ängen efter uträttat värv. Det finns en rad namn som börjar på But- i Östra Eneby församling och i stadsdelen Berget finns Butgatan.

År 1928 fastställdes de första officiella gatunamnen i Butängen, men flera av gatorna hade då redan namn. En del fick behålla sina namn medan andra ändrades. Samma år namngav stadsfullmäktige kvarteren i den östra delen av ”det nya stadsplaneområdet för Norrköpings norra förstäder och Kungstorget med omgivningar”. För Butängen valde delegationen namn ”ur en av de industrier – verkstadsindustrien –, som för det närvarande ger Norrköping dess prägel”. Denna namngrupp har sedan dess använts vid flera tillfällen i stadsdelen.