Broocmans plan i Söderstaden namngavs den 12 maj 1921.

Namngrupp ”märkesmän i stadens historia”. Reinerus Reineri Broocman (1677–1738) föddes i Livland där han var kyrkoherde och fältpredikant. Han flydde till Stockholm 1711 sedan de svenska Östersjöprovinserna erövrats under stora nordiska kriget. Året därpå blev han kyrkoherde i Tyska kyrkan i Norrköping. Han fick 1723 privilegier på att starta ett tryckeri vilket blev framgångsrikt och 1758 började trycka Norrköpings Weko-Tidningar (föregångaren till Norrköpings Tidningar). Broocman var även förläggare och skrev dessutom en hushållsbok. Han blev med tiden välbärgad och ägde förutom tryckeriet även Himmelstalunds gård.

(Broocmans plan år 1944. Foto: Gustaf Östman. Ur Norrköpings stadsarkivs samlingar)