Den 18 december 1980 namngavs Brånnestadsgatan i Brånnestad.

Gatan utgör infartsgatan till stadsdelen och leder till Brånnestads gård vars mangårdsbyggnad uppfördes 1935 medan arrendebostaden är av tidigare datum: omkring 1900. Brånnestad omtalades första gången 1405 och hette då Brandstadhum. Förledet är en genitivform av mansnamnet Brand och slutledet det fornsvenska ordet stadher (ställe, plats).

Trumpetaregatan i Navestad hette Brånnestadsgatan fram till 1980.

(Mangårdsbyggnaden och arrendatorsbostaden på Brånnestads gård. Foto: Tingstad hembygdsförening)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.