Den 6 mars 1953 namngavs Borgiavägen i Åby.

Namnet kommer från huset Borgia som låg vid vägen.