Den 6 mars 1953 namngavs Borgiavägen i Åby.

Namnet kommer från huset Borgia som låg vid vägen.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.