Björnlundavägen i Strömsfors namngavs senast 1970.

Information saknas om bakgrunden till namnet. Vägen förlängdes 1973 och ersatte delvis Blockvägen.