Björnlundavägen i Strömsfors namngavs senast 1970.

Information saknas om bakgrunden till namnet. Vägen förlängdes 1973 och ersatte delvis Blockvägen.

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Nu har boken Norrköpings kvartersnamn kommit ut.
Den tar upp samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.