Björkvägen i Jursla namngavs den 27 november 1950.

Namngrupp ”träd”.