Båtsmansgatan i Lindö namngavs den 17 juni 1970.

Namngrupp ”båtar och hav”. Gatan hette Ankargatan 1967-1970.