Båtsmansgatan i Lindö namngavs den 17 juni 1970.

Namngrupp ”båtar och hav”. Gatan hette Ankargatan 1967-1970.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.