Gård i Borgs socken, 3 mantal, taxerad med 1 mantal Ekesund tillsammans till 90 000 kronor.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)