Järnvägs-, post- och telegrafstation vid Östra stambanan, belägen på Motala ströms södra sida vid hennes utlopp ur Glan, 0,7 mil väster om Norrköping och 17,8 mil sydväst om Stockholm. Ångbåtsförbindelse på Glan med Finspång. Nära stationen och liksom denna, i Borg och Löts socken, ligger gården Eksund (Ekesund), lydande under samme ägare som Bårstad.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)