Barnhemsparken i Fiskeby namngavs den 5 mars 2020.

I närheten av parken låg barnhemmet Bethania. Barnhemsstiftelsen Bethania som tidigare drivit barnhem vid nuvarande Södra Promenaden köpte mangårdsbyggnaden på Fyrbylund med parkområde och invigde här ett ”flickebarnhem”. Sedan stiftelsens barnhemsverksamhet upphört 1943 hyrde stadens barnavårdshem fastigheten och 1992–2013 använde socialnämnden Fyrbylund som akuthem för ungdomar med sociala problem. År 2020 startade Region Östergötland och länets kommuner ett gemensamt HVB-hem i lokalerna.

Barnhemsvägen löper förbi parken.