Axgårdsvägen i Åby omtalas första gången 1966.

Vägen namngavs efter fastigheten Axgård som 1934 styckades av från Åby Humpegård och fick sitt namn efter den förste ägare, banarbetaren Axel Ivar Holm (1898–1962).