Den 7 april 1967 namngavs Augustenborgsvägen i Åby.

Vägen leder fram till fastigheten Augustenborg.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.