Den 7 april 1967 namngavs Augustenborgsvägen i Åby.

Vägen leder fram till fastigheten Augustenborg.