Den 11 april 2007 namngavs Ängtorpsvägen i Åby.

Vägen har fått namn efter gården Ängtorp strax norr om den. Gården är känd sedan 1800 och jorden hörde ursprungligen till Krusenhofs soldattorp.