Den 21 mars 1912 namngavs Alreiksgatan i Söderstaden.

Namngruppen ”märkesmän i stadens historia”. Anders Alreik (1792–1865) var bondson från Bankekinds socken, gick trivialskola i Norrköping och studerade senare vid Uppsala universitet. Han var verksam vid Lantmäterikontoret i Stockholm 1821–1849 och avancerade där till överingenjör. Sedan han förbigåtts vid utnämningen av chefsposten lämnade han ämbetsverket och köpte i stället diverse större egendomar, bland annat Himmelstalund. När han dog
hade den från början fattige Alreik samlat ihop en förmögenhet på närmare en halv miljon riksdaler riksmynt som han donerade till Gustavianska barnhuset i Norrköping och till sin födelseförsamling. På minnesstenen på Bankekinds kyrkogård kan man läsa: ”I stiftelserna hans minne, i födelsebygden hans grav”.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.