Alreiksgatan i Söderstaden namngavs den 21 mars 1912.

Namngruppen ”märkesmän i stadens historia”. Anders Alreik (1792–1865) var bondson från Bankekinds socken, gick trivialskola i Norrköping och studerade senare vid Uppsala universitet. Han var verksam vid Lantmäterikontoret i Stockholm 1821–1849 och avancerade där till överingenjör. Sedan han förbigåtts vid utnämningen av chefsposten lämnade han ämbetsverket och köpte i stället diverse större egendomar, bland annat Himmelstalund. När han dog hade den från början fattige Alreik samlat ihop en förmögenhet på närmare en halv miljon riksdaler riksmynt som han donerade till Gustavianska barnhuset i Norrköping och till sin födelseförsamling. På minnesstenen på Bankekinds kyrkogård kan man läsa: ”I stiftelserna hans minne, i födelsebygden hans grav”.