Den 14 november 1935 namngavs Abborrebergsvägen i Lindö.

Vägen till Abborreberg som ursprungligen var ett torp. År 1799 köptes marken av brukspatronen Christian Eberstein som testamenterade det till sin systerson fabrikören Christian Lenning. Under 1820-talet skapade Lenning ett exklusivt lustställe i Abborreberg. År 1951 såldes det till Norrköpings stad och blev ett omtyckt rekreationsområde och friluftsreservat. Abborreberg är i dag café och vandrarhem.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.