Den 25 september 1969 namngavs Herdegatan i Pryssgården.

Namnet syftar sannolikt på kyrkoherde. Gatan ligger i nära anslutning till Östra Eneby kyrka och den samtidigt namngivna Kantorsgatan.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.