Den 15 januari 2016 namngavs Zätas plats i Oxelbergen.

Platsen namngavs efter ”kulturpersonen Lennart ’Zäta’ Anderzon (1927–1989) som även var verksam som journalist, revyförfattare, versmakare och kåsör”. Med början 1946 skrev han tusentals dagsverser i Östergötlands Dagblad och senare i Norrköpings Tidningar under signaturen ”Anderzon med Zäta”. Han samarbetade med Tjadden Hällström i över 40 år och tillsammans skrev de omkring 100 revyer och krogshower samt sketcher för bland andra Kar de Mumma, Git Gay och Anita Lindblom. Grönområdet som fick Zätas namn ligger intill hans arbetsplats Norrköpings Tidningar och namngivningen initierades genom ett medborgarförslag.