Ymervägen i Krokek namngavs senast 1970.

Namngrupp ”fornnordisk mytologi”. Ymer var en urtidsjätte ur vars kropp asagudarna skapade jorden i den nordiska mytologin.

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.