Det von Leesen-Ribbingska huset är uppfört som bostadshus i nyrenässansstil 1862, av brukspatron Jacob Leesen efter ritningar av norrköpingsarkitekten Theodor Glosemeyer. Byggnaden har tre våningar och källare, med bärande väggar av tegel och mellanbjälklag av trä. Den putsade fasaden är avfärgad i gult och grått och rikt artikulerad med rusticerad bottenvåning. Hörnet Drottninggatan/Knäppingsborgsgatan är avfasat och har ett burspråk. Taket är plåttäckt. Huset förvärvades av Televerket 1972.

Källa: Bebyggelseregistret (Förklaring om övergång till byggnadsminne, Länsstyrelsen Östergötlands län, 1995-05-15. Dnr 221-285/95)

(Foto: Ragnar Öberg (Wiki Takes Norrköping 1 participant) CC BY-SA 3.0)