Det von Leesen-Ribbingska huset är uppfört som bostadshus i nyrenässansstil 1862, av brukspatron Jacob Leesen efter ritningar av norrköpingsarkitekten Theodor Glosemeyer. Byggnaden har tre våningar och källare, med bärande väggar av tegel och mellanbjälklag av trä. Den putsade fasaden är avfärgad i gult och grått och rikt artikulerad med rusticerad bottenvåning. Hörnet Drottninggatan/Knäppingsborgsgatan är avfasat och har ett burspråk. Taket är plåttäckt. Huset förvärvades av Televerket 1972.

Källa: Bebyggelseregistret (Förklaring om övergång till byggnadsminne, Länsstyrelsen Östergötlands län, 1995-05-15. Dnr 221-285/95)

(Foto: Ragnar Öberg (Wiki Takes Norrköping 1 participant) CC BY-SA 3.0)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.