Den 30 september 1982 namngavs Viuddsvägen i Borg.

Vägen leder till och igenom fritidshusområdet Viudden och namngavs så på förslag från Viuddens Småstuguförening. Uddens namn är kopplat till den närbelägna herrgården Vi som har medeltida anor. Namnet innehåller det fornsvenska ordet vi (helgedom, offerställe) och åsyftar ursprungligen en hednisk kultort på en udde i Glan.