Gård i Borg och Löts socken, under godset Borg.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)