Valhallavägen i Krokek omtalas första gången 1968.

Ingenjören Gösta Lönnqvist på Kolmårdens kommun var med och tog fram gatunamnen i Krokek, och han bodde i ett hus som kallades Valhalla. Vägen bakom det fick därför heta Valhallavägen och är sannolikt upprinnelsen till den stora namngruppen ”fornnordisk mytologi” på orten. Valhall var de fallna krigarnas boning där Oden var hövding.