På valdagen lyfter jag fram Hjalmar Brantings gata, Olof Palmes plats, Talmansvägen, Axel Swartlings gata, Ekeborghsvägen, Lagergrensgatan, Lennings gata, Karl Wards gata och Nya Rådstugugatan.

De är namngivna efter statsministrarna Hjalmar Branting och Olof Palme, vice talmannen i första kammaren Ivar Johansson i Mysinge, andra kammarens talman Axel Swartling och riksdagsledamöterna Christian August Ekeborgh, Per Johan Lagergren, John Lenning och Karl Ward samt stadens rådhus.

På bilden: Rådstugan, som gav namn åt Nya Rådstugugatan (hette enbart Rådstugugatan på 1700- och 1800-talet). Byggnaden från 1734 revs 1906 för att ge plats åt dagens rådhus.