På valdagen lyfter jag fram Hjalmar Brantings gata, Olof Palmes plats, Talmansvägen, Axel Swartlings gata, Ekeborghsvägen, Lagergrensgatan, Lennings gata, Karl Wards gata och Nya Rådstugugatan.

De är namngivna efter statsministrarna Hjalmar Branting och Olof Palme, vice talmannen i första kammaren Ivar Johansson i Mysinge, andra kammarens talman Axel Swartling och riksdagsledamöterna Christian August Ekeborgh, Per Johan Lagergren, John Lenning och Karl Ward samt stadens rådhus.

På bilden: Rådstugan, som gav namn åt Nya Rådstugugatan (hette enbart Rådstugugatan på 1700- och 1800-talet). Byggnaden från 1734 revs 1906 för att ge plats åt dagens rådhus.

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.