Den 18 september 1958 gjorde en stor översyn av gatunamnen i Norrköping. Då ändrades en rad namn som började med Norra, Södra, Östra och Västra. Gator där olika delar hade olika namn fick samtidigt ett enda namn (t.ex. Norra och Västra Kungsgatan som blev Kungsgatan).

Endast Promenaderna fick behålla sin väderstrecksnamn med hänvisningen till den centrala ställning de ”intar i norrköpingsbornas medvetande” och att de har en ”verklig funktion för underlättandet av orienteringen”.

Lilla Nygatan > Skiljegatan
Norra Bryggaregatan > Mäster Påvels gränd
Norra Plankgatan > Plankgatan
Norra Strandgatan > Brokikargatan
Norra Strömsgatan > Saltängsgatan
Södra Bryggaregatan > Bryggaregatan
Södra Strömsgatan > Fleminggatan
Västra Kronomagasinsgatan > Brännerigatan
Östra Kyrkogatan > Kristinagatan

Norra Kungsgatan och Västra Kungsgatan > Kungsgatan
Södra Kyrkogatan och Norra Kyrkogatan > Olai Kyrkogata
Södra Promenaden och Västra Promenaden > Södra Promenaden
Södra Nygatan och Västra Nygatan > Nygatan
Södra S:t Persgatan och Västra S:t Persgatan > S:t Persgatan

(Kompassros från ”Karta över Norrköping. Upprättad och utgiven av Stadsingenjörskontoret 1964”.)