Trostad, kyrkoh.-bost. i Borg o. Löts s:n. Består af l1/2 m. med Älekärret, 2:e utjordar och andel i Herrebro äng. Boställshuset innehåll. 4 rum, kök o. 2 vindsrum; är beläget 0,25 mil från kyrkan. Årl. utsädet 13 t:r.


Anton Ridderstad, Historiskt, geografiskt och statistiskt lexikon öfver Östergötland. Senare delen. M-Ö, Norrköping 1875-1877