Den 14 juni 1956 namngavs Tre Prinsars gränd i Gamla staden.

Den tidigare ej officiellt namngivna gränden föreslogs av namnberedningen få befäst sin hävdvunna beteckning ”Tre Prinsars Gränd”. De tre prinsarna var den 22-årige kronprinsen Gustav (sedermera Gustav III) och hans bröder prinsarna Karl och Fredrik Adolf, som besökte Norrköping under riksdagen 1769. Vid gränden drev tysken Johan Ulric Egge (ca 1730–1795) en krog och Norrköpings första teater (1762–1798). Kanske besökte de kungliga bröderna krogen som Egge senare gav namnet Tre Prinsar. ”Man kan ej vara nöjdare än jag med Norrköping. Staden är glad och man lever här förträffligt”, skrev kronprinsen i ett brev från riksdagen.

På kartorna som trycktes inför riksdagens 1769 markerades ”komedihuset” och Egges källare i kvarteret väster om gränden (till höger på fotot) i det som då var Varvet (numera kvarteret Komedien). Alla dagens hus i gränden är uppförda på 1800-talet utom det gula till vänster (fram till stupröret). Det uppfördes 1752 som bostadshus åt handelsmannen Olof Lindahl och kom senare att benämnas Stenhuskrogarna. Mellan 1799 och 1831 var det stadens lasarett.

Tre Prinsars gränd. Foto: Västgöten (Wikimedia CC-BY-SA-3.0)

Foto: Västgöten (Wikimedia CC-BY-SA-3.0)

(Överst: Kung Gustav III med bröderna prins Fredrik Adolf och prins Karl. Målning av Alexander Roslin, 1771)