Torskärsvägen i Krokek namngavs senast 1965.

Gården Torskär betecknades som ett nybygge 1598. Den nu rivna gården har legat vid Bråviken nära utflödet av en liten å från Torsjön. Torskär (liksom Torstugan och Torberget) antas ha fått namn av Torsjön – eller Toren som den också kallas. Arkeologen och historikern Arthur Nordén avfärdade teorin att sjönamnet skulle innehålla gudanamnet Tor, och ansåg i stället att ursprunget var det dialektala Tol- som betydde liten eller stackare. En tredje teori är att förledet är det ett fornsvensk tordh (smuts). Namnet Torskär kan förstås från början ha syftat på ett skär som ligger i vattnet utanför gården och som kanske ansågs vara en liten stackare.