Törnrosvägen i Krokek namngavs senast 1968.

Namngrupp ”trädgårdsväxter”.