By i Borg och Löts socken vid sjön Glan nära Östra stambanan.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)