Nu är det klart vilka som ska besluta om gatunamnen i Norrköpings kommun de kommande fyra åren. I måndags valdes följande personer till kommunstyrelsens namnberedning:

Annette Sjöö (S), ordförande
Christina Blomqvist (M), vice ordförande
Anders Karlin (S)
Vakant (FP)
Vakant (-)

 

Norrköpings kvartersnamn - omslaget Boken Norrköpings kvartersnamn tar upp
samtliga drygt 1300 kvartersnamn i Norrköpings kommun.
Köp boken här.