Tingstagatan i Oxelbergen namngavs den 20 december 1945.

Döpt efter Norrköpings sydöstra grannsocken Tingstad. Gatan hette tidigare Stohagsgatan, men det namnet flyttades 1945 över till nuvarande Stohagsgatan.