By i Borg och Löts socken.

Källa: Rosenbergs geografiska lexikon (1882–1883)