Syltenvägen löper nedanför Syltberget. Namnet är känt första gången 1930 men vägen är fanns redan när Konst- och industriutställningen arrangerades i Sylten 1906.

De vattensjuka ängarna på Strömmens södra sida kallades sedan gammalt Södra Sult och senare Södra Sylten. Namnet hör ihop med ordet sylta som är vanligt i lokala ortnamn och betyder låg havsstrand, kärr eller myr. Sylten och Saltängen betyder ungefär samma sak. Stadsplanen för ”det nya östra industriområdet” antogs av stadsfullmäktige 1913 och fastställdes av Kungl. Maj:t året därpå. De första gatunamnen i stadsdelen Sylten tillkom 1915.

Fortsättningen av Trädgårdsgatan ut till Sylten kallades förr folkligt för Syltgatan.

(Konst- och industriutställningens huvudrestaurang uppe på Syltberget.)

omslaget-2016_208x300Nu har den andra, utökade och reviderade upplagan av Norrköpings gatunamn utkommit. Den innehåller 69 nya gatunamn. Dessutom har 52 gator fått nya texter – för de flesta av dem saknades information om namnet i första upplagan.
Köp boken här.

De nya texterna har samlats i ett 24-sidigt supplement till första upplagan.
Köp häftet här.